Kdo jsme

Umělecké centrum Werichova vila je otevřená multikulturní platforma nabízející jak stálé expozice, tak divadelní představení, koncerty, diskuse a kreativní workshopy pro nejširší spektrum návštěvníků. Werichova vila je spolu s nedalekou uměleckou galerií Museum Kampa zřizována a provozována Nadací Jana a Medy Mládkových.

Stálá expozice ve Werichově vile i program živého a performativního umění jsou zaměřeny zejména na život a tvorbu divadelníka, herce a spisovatele Jana Wericha, v širším kontextu představuje proměnu kulturního, společenského a politického života v Československu v průběhu téměř celého 20. století. Expozice připomíná i Werichova životního tvůrčího partnera Jiřího Voskovce, fenomenálního skladatele Jaroslava Ježka, ale i další osobnosti, jež vilu v průběhu 20. století obývaly (básník Vladimír Holan, historik Zdeněk Wirth aj.), zmíněn je i šlechtický rod Nosticů, který objekt v minulosti vlastnil.

Příjemné návštěvnické zázemí s kavárnou je navíc skvělým místem jak pro plánování prohlídky hlavního města Prahy, tak pro klidné posezení na Kampě, nejkrásnějším městském ostrově na světě.

Nadace Jana a Medy Mládkových

Nadaci Jana a Medy Mládkových založila dr. Meda Marie Mládková kvůli podpoře a provozování sbírky moderního umění shromažďované Janem a Medou Mládkovými od padesátých let 20. století až do současnosti. Vedle této sbírky nadace pečuje o Sbírku Jiřího a Běly Kolářových a Sbírku pro Jindřicha Chalupeckého. Umělecká díla z těchto sbírek jsou vystavována v Museu Kampa, ve stálé expozici na zámku v Moravském Krumlově a zároveň pravidelně zapůjčována na české i mezinárodní výstavy.

Museum Kampa, které sídlí ve zrekonstruovaných Sovových mlýnech, je pilotním projektem Nadace Jana a Medy Mládkových. Paní Meda Mládková darovala hlavnímu městu Praha velkou část své rozsáhlé sbírky, nadace zase získala do péče objekt historických mlýnů, jejichž rekonstrukce spojená s vytvořením muzea moderního umění znamenala záchranu tohoto zchátralého komplexu. Museum Kampa představuje veřejnosti éru „modernismu za železnou oponou“ a současně významnou kolekci děl malíře Františka Kupky a sochaře Otto Gutfreunda, které Meda Mládková přinejmenším pro zahraniční publikum objevila. Vedle stálé expozice Museum Kampa připravuje řadu krátkodobých výstav českých i zahraničních moderních a současných autorů.

Vedle sbírkotvorné a výstavní činnosti klade Museum Kampa velký důraz také na vzdělávací programy. V jejich rámci pořádá řadu doprovodných akcí věnovaných školám, rodinám s dětmi, studentům, seniorům a dalším zájemcům z řad široké veřejnosti. Smyslem doprovodných programů je rozšiřovat okruh zájemců o moderní umění i míru pochopení a interakce s vystavenými díly.

Dalším okruhem činnosti nadace je publikační a osvětová činnost. Nadace Jana a Medy Mládkových vydává katalogy k téměř všem krátkodobým výstavám pořádaným v Museu Kampa a k jeho stálé expozici, ale ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis vydala také například tři díly korespondence Jiřího Voskovce a Jana Wericha.

Předmětem činnosti nadace je podporovat rozvoj výtvarného umění a kultury v České republice, seznamovat veřejnost s moderním výtvarným uměním a přispívat k znovuoživení a posílení povědomí o kulturní tradici v uvedené oblasti umění.

„Přežije-li kultura, přežije národ.“
– Jan Mládek